Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Outokummun Urheilusukeltajat ry:n (”Oursuk”) tietosuojaseloste. Tässä tietosuojaselosteessa ilmaisut ”me”, ”meitä” jne. tarkoittavat Oursuk:ia ja ilmaisut “sinä”, “sinun” jne. tarkoittavat sinua verkkosivuston käyttäjänä ja Oursuk:n jäsenenä.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti. Älä käytä sivustoa, jos sen toimintatavat eivät ole sinulle hyväksyttyjä.

Käsittelemme henkilötietojasi huolella, niin verkkosivustolla (www.oursuk.fi) kuin jäsenrekisterissäkin. Verkkosivuston henkilötiedot eivät ole yhteydessä Oursuk:n jäsenrekisterin henkilötietoihin, vaikkakin niissä olevat henkilötiedot voivat olla osittain samoja.

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa sinun käyttäjänä liittyvää tietoa. Sellaisiin sisältyvät sinun itsesi antamat tiedot ja muulla tavoin kerätyt tiedot.

Kuka vastaa henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä?Oursuk on sinusta säilyttämiemme ja käsittelemiemme jäsenrekisterin ja verkkosivuston käyttöön liittyvien ja muulla tavoin hankkimiemme henkilötietojen vastuullinen rekisterinpitäjä.

Mitä teemme henkilötiedoillasi?

Käytämme tietoja vain seuraaviin tarkoituksiin:

  • Jäsenrekisterin ja verkkosivuston hallinnointiin, käyttöön, ylläpitoon ja kehitykseen
  • Tapahtumien, retkien, kilpailujen ja muiden Oursuk:n toimintaan liittyvien toimintojen hallinnointiin.
  • Lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen (esim. syys- ja kevätkokousten kutsuihin), verkkosivuston laittoman käytön estämiseen, riitojen ratkaisuun ja sopimusten täytäntöönpanoon
  • Muihin eri tavoilla hyväksymiisi tarkoituksiin

Jos haluamme käyttää henkilötietojasi johonkin muuhun tarkoitukseen, pyydamme siihen erikseen luvan. Käytämme tietojasi vain sellaisiin muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi tai jonka laki edellyttää ja sallii.

Vain rajallisella määrällä Oursuk toimihenkilöitä on pääsy henkilötietoihisi (esim. järjestelmän ylläpitäjät ja Oursuk:n johtokuntalaiset).

Millaisia henkilötietoja keräämme, käsittelemme ja käytämme?

Keräämme ainoastaan sinun itsesi jäsenrekisteriin antamiasi tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi seuraan liittymisen yhteydessä antamasi tiedot ja eri tapahtumien ilmoittumisien yhteydessä annetut tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

  • Nimi ja osoite
  • Yhteystiedot (puhelin, sähköposti, verkkosivu, jne.)
  • Kansalaisuus (tarvitaan esim. Sotamuseon sukelluslupia varten)
  • Kurssien, tapahtumien tai muiden Oursuk-maksujen laskutustiedot (esim. ilmoitettujen henkilöiden nimet ja tyypit, euromäärät, eräpäivät ja maksun status)

Miksi ja kenen kanssa jaamme henkilötietoja?

Käytämme niitä erilaisten sukelluslupien hakemiseen (esim. suoja-alueluvat ja Sotamuseon sukellusluvat).

Jäsenistön osoitetiedot annetaan tiedotteen postittajalle, jos käytämme seuran ulkopuolista palvelua tähän tarkoitukseen.

Oursuk ei jaa henkilötietojasi millekään muulle seuran ulkopuoliselle taholle.

Missä henkilötiedot talletetaan?

Henkilötiedot talletetaan Oursuk:n Jäsenrekisterissä puheenjohtajan/rahastonhoitajan tietokoneella. Jäsenrekisterin ylläpitäjä voi pitää niistä varmuuskopioita muilla palvelimilla tai pilvipalveluissa, mutta niihin ei tuolloin ulkopuoliset pääse käsiksi. Jäsentiedot on suojattu salasanala. 

Oursuk yrittää suojata tietojasi mahdollisimman hyvin. Käytämme kaikkia kohtuullisia varotoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi. Pyrimme teknisillä ja organisaatioon liittyvillä keinoilla rajoittamaan luvatonta käyttöä, tietojen luvatonta muokkaamista ja tietojen vahingossa tapahtuvaa häviämistä.

Hyvistä tavoitteestamme huolimatta emme voi kuitenkaan taata täydellistä turvallisuutta verkkoympäristössä. Älä siis talleta mitään turhaa arkaluontoista tai luottamuksellista tietoa sivustolle (mukaan lukien sen keskustelupalstat). Suojaa omat henkilötietosi aina kirjautumalla ulos sivustolta sen jälkeen, kun et enää tarvitse sivuston kirjautumista vaativien osioiden käyttöä. Älä käytä seuran sivustolla samaa salasanaa kuin muissa verkkopalveluissa.

Säilytämme seuraan liittyessäsi ja sivustolle rekisteröityessä annettuja henkilötietojasi niin kauan kun olet seuran jäsen. Eri tapahtumiin (yms) ilmoittautumisen yhteydessä tallennetut tiedot säilyvät arkistoituna ainakin 5 vuotta. Voi myös pyytää tietojesi poistamista välittömästi.